Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık TKDK IPARD Proje Danismanlik Hibe

 

TKDK IPARD 3 Değişiklikleri

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finansman yöntemi ile desteklenen IPARD fonunda Türkiye’nin %25 lik finansman desteği % 50 ye çıkartılmıştır. Böylelikle IPARD 3 dönemi için ayrılan 555 milyon € tahsis tutarı 785 milyon € ya ulaşmıştır. TKDK Genel Koordinatörü Sayın Ahmet Antalyalı’ nın verdiği röportaja göre; tahsis edilen bu bütçeyi de artırmak için çeşitli uluslararası kuruluşlar ile görüşmeler sürmekte olup hem AB hem uluslararası fon sağlayıcılardan kaynakların artırılması için çalışma yürütüldüğünü iletti. Ayrıca artan bu kaynaklar ile eşitlik ilkesi gereği kırsal kalkınma yatırımlarının tek elde TKDK bünyesinde toplanacağını da duyurmuş oldu.

IPARD 3 döneminin ilk çağrısına bakıldığında IPARD 2 ile benzerliklerin olduğu görüldü. Açıklamalara bakıldığında IPARD 3’ün, takip eden çağrılarında yeni kurallar, artan hibe oranları, yeni tedbirler ve alt tedbirlerin de karşımıza çıkacağı anlaşılmaktadır.

IPARD 3 döneminin en büyük yeniliği bilindiği üzere TKDK nın desteklediği illerin 81 ile çıkartılarak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesidir. Yayınlanan ilk çağrıda içerik olarak da birtakım değişiklikler olmuştur. Bunların başında yeni eklenen sektör olan Yumurtanın İşlenmesi ve Pazarlanması kalemidir. Bu başlık ile sıvı ve toz yumurta üretim ve işleme tesislerinin kurulumu ve modernize edilmesi de ilk kez hibe desteği kapsamına alınmıştır.

İlk çağrı için hibe oranları önceki dönemlere göre artış göstererek baz oran % 50 olmuştur. Üretici örgütleri için ise bu oran % 70 tir. Proje kapsamında yapılacak olan atık su arıtma, atık maddelerin verimli kullanımı (döngüsel ekonomi) ve öz tüketim için yenilenebilir enerji yatırımı içeren kısımlara ilave %10 daha fazla destek sağlanmaktadır. (Diğer çağrı ilanlarında proje başlıklarına özel hibe oranları farklılık göstermektedir.)

TKDK IPARD 3 dönemi ile ilk defa yerel yönetimlere; yenilenebilir enerji, yol, köprü, su ve altyapı çalışmaları için hibe desteği verecektir. Proje bütçesi 1.500.000 milyon € ve % 100 hibe şeklinde uygulanacaktır. Bu hibe desteğinden Belediyeler ve İl Özel İdareleri faydalanabilecektir.

IPARD 3 ile ilk kez başvuru çağrı dönemlerinin önceden belirlendiği 1 yıllık takvim açıklandı. Böylelikle başvuru sahiplerinin planlamalarını daha kolay yaparak başvuru hazırlıklarını yapmaları için zaman yaratılmış oldu.

Son çağrılarda uygulanan ve bundan sonra da devam edecek olan kural ise; yapım işi içeren projelerde yapı ruhsatının dosya teslim edilirken kuruma sunulacak olmasıdır. İnşaat yapı ruhsatı, çizimlerin tamamlandıktan sonra ilgili Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi, İl Özel İdaresi kurumlarından alınmaktadır. Kurumların incelemeleri ve diğer kurumlardan görüş alma süreleri ve prosedürleri bazı durumlarda oldukça zaman almaktadır. Bu sebeple bundan sonraki çağrı dönemleri için de proje hazırlığı yapmak isteyen girişimcilerimizin hazırlıklarını önceden yapması bir gereklilik olmuştur. Hali hazırda iyi bir proje hazırlamak oldukça zaman alan bir süreçtir. Bizim çalışma prensibimiz kaliteli ve kapsamlı bir proje oluşturmak için girişimcilerimizle birlikte yol izlemektir. Burada amacımız sadece hibe almak değil, başarılı ve sürdürülebilir yatırımlar yapılmasını sağlamaktır. Uzun yıllardır edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübemiz gösterdi ki, girişimciler hazırlanan dosyaya ne kadar hakim ve karar verici ise sonuç o denli tatmin edici olmaktadır.

Yayınlanan takvime göre Haziran ve Temmuz aylarında kabul edilecek projeler

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Projeleri başlığı altında;

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi Projeleri ( Mantar ve misel yetiştiriciliği, fide ve fidan yetiştiriciliği, süs bitkileri ve çiçek soğanı yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitkiler, yem bitkileri )

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi İşlenmesi ve Paketlenmesi Projeleri

Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri Projeleri

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri Projeleri

Kültür Balıkçılığı Projeleri

Makine Parkları Projeleri

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Projeleri

Temmuz ve Ağustos aylarında kabul edilecek projeler

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Projeleri başlığı altında;

Süt Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Projeleri ( inek, manda, koyun, keçi, ahır ve ağıl projeleri )

Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Projeleri ( sığır, manda, koyun, keçi, ahır ve ağıl projeleri )

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Projeleri ( broyler, hindi, kaz, kümes projeleri )

Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Projeleri ( tavuk, kümes projeleri )

Ağustos ve Eylül aylarında kabul edilecek projeler

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Projeleri başlığı altında;

Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri

Sizde girişimlerinizde başarıya ulaşmak ve en iyi projeyi hazırlayıp uygulamak istiyorsanız Dörtyol Proje Danışmanlık ile hemen iletişime geçin.

Sayfa Başına Dön