Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Ulusal Ajans Projeleri

 

Ulusal Ajans Projeleri

Dörtyol Proje Danışmanlık Ulusal Ajans Projeleri, Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı.

Programın amacı;

Bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurt dışında görevlendirilmesine destek sağlayan 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / değişim programlarına ek olarak araştırmacıların TÜBİTAK destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir.

Öncelikli alanları:

Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamalarına yönelik projelerdir.

2014 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurt dışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık 120.000 ₺ desteklenmektedir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 ₺’den fazla olamamaktadır. Makine, teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmemektedir. Proje süresi en fazla 36 aydır.

Türkiye Ulusal Ajansı

AB Gençlik Programı

Gençlik Programı Avrupa Komisyonu tarafından gençler için uygulamaya konmuş bir programdır. Programa katılan her ülkede Programı idare eden "Ulusal ajans" bulunmaktadır. Ülkemizin Ulusal Ajans görevini T.C. Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği Başkanlığı - AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı yürütmektedir. Her yıl, yılda 3 dönem halinde 1 Şubat, 1 Mayıs ve 1 Ekim de proje başvurularını kabul etmektedir.

Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri, farklı ülkelerden genç grupların bir araya gelmelerini ve birbirlerinin kültürlerini öğrenme fırsatı sunmaktadır. Gruplar, karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında Gençlik Değişimini birlikte planlamaktadır. Gençler bu Eylem ile yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yapabilmektedir.

Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti

Avrupa Gönüllü Hizmeti, herhangi bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde gençlerin yer almasını sağlayan bir etkinliktir. Dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 18-30 yaş arasındaki tüm gençleri kapsamaktadır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer almaktadır.

Eylem 3.1 Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İş Birliği

Bu alt eylem Komşu Ortak Ülkelerle gençlik alanında Gençlik Değişimleri ve Eğitim ve Ağ Kurma projelerini desteklemektedir. Başka bir deyişle 2 ayrı alt faaliyet ile Eylem 1.1 ve Eylem 4.3 projelerinin Komşu Ortak Ülkelerden katılan ortaklar ile de yapılmasını sağlamaktadır.

Eylem 4.3 Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma

Bu alt eylem, gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, özellikle deneyimlerin, uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamaların yanı sıra uzun süreli kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetlerin değişimini desteklemektedir. İşbaşı Eğitimi, Fizibilite Ziyareti, Değerlendirme Toplantısı, Çalışma Ziyareti, Ortaklık Oluşturma Faaliyeti, Seminer, Eğitim Kursu ve Ağ Kurma projeleri yapmasına olanak sağlamaktadır.

Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar

Bu alt eylem, gençler, gençlik çalışmalarında aktif kişiler ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında işbirliğini, seminerleri ve yapılandırılmış diyalogu desteklemektedir. Ulusal tipinde yurt dışından ortaklara ihtiyaç yoktur. Çok sayıda gencin katıldığı büyük toplantı ve seminerleri mümkün kılmaktadır.

TCP (Training and Cooperation Plan - Eğitim ve İşbirliği Planı)

Yurt dışında diğer Ulusal Ajanslarca veya Avrupa Komisyonunca; yurt içinde ise Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen bazı eğitim ve etkinliklere TCP kapsamında alınabilecek hibe kullanarak katılım mümkündür.

Projelerin hazırlanma maliyetleri 500 ₺ den başlamaktadır.

Sayfa Başına Dön