Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Koyun Projeleri

 

Koyun 101.2.3 Projeleri

TKDK IPARD projeleri Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri, kırmızı et sektörü Koyun Projeleri ile koyun yetiştiriciliği için kurulan modern ağıllara % 60 tan başlamak üzere % 80 oranlarına kadar hibe desteği vermektedir. Koyun projesi için belirlenen bütçe 5.000 € dan başlamak üzere 500.000 € ya kadardır. 75 ile 500 baş arasında ağıl kurulması veya modernizasyonunun yapılması ile hayvan yetiştiriciliği için tarımsal üretimde kullanılmak üzere gerekli makine ve ekipmanlarda dahil olmak üzere tüm demirbaşların alımına hibe verilmektedir. Bunların yanı sıra proje hazırlamak için alınan hizmetlerde yine proje kapsamında değerlendirilmektedir. İşletme giderlerinin azaltılması ve karlılığın artması için, ağılın tam kapasite elektrik gücüne denk şekilde yenilenebilir enerji kaynağı yatırımlarının yapılması da hibeye dahil edilmektedir.

IPARD 3 döneminde desteklere organik et üretimi de dahil edilmiştir. Organik üretici sertifikası olan başvuru sahiplerine sıralama kriterlerinde ek puan verilmektedir. TKDK proje kabulünden sonra teminat mektubu veren girişimcilere proje hibe tutarının % 50 sini avans olarak ödemektedir.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bu hibeler ile amaç pek tabi ki hayvancılığın geliştirilmesi ve buna bağlı olarak kırsal ile kentsel gelişmişlik farkını en aza indirerek göçü önlemektir. Son 30 yılda azalan küçükbaş sayısı hibe projeleri sayesinde tekrar artmaya başlamıştır. Modern ağıllar ile hayvanlar daha verimli olmaya başlamış, projeler ile alınan makine ekipmanların kullanımıyla yem yetiştiriciliği konusunda tarımda da artış olmuştur. Ancak üretimimiz henüz talebi karşılayacak düzeyde değildir. Bu sebeple et fiyatları artmaya devam etmekte hatta et ithalatı yapılmak durumunda kalınmaktadır. 

Arzın talebi karşılayamaması, devlet desteklerinin artması ve hibe projelerinin yaygınlaşması ile desteklenen besi sektörü yatırım için uygun alanlardan biridir. IPARD projeleri ile yapılan satın alımlarda Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi ve İthalat vergilerine muafiyet uygulanmaktadır. Aynı zamanda başvuru sahiplerinin hibe alana kadar geçen zamanda yatırımlarını rahatlıkla yapılabilmesi için TKDK ile protokol imzalayan bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifinden düşük faizli uzun dönem ödemeli kredi kullanmakta mümkün olup, Kredi Garanti Fonu desteğinden de yararlanılabilmektedir.

Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen koyun türleri arasında Mor Karaman, Ak karaman, İvesi, Dağlıç, Sakız, Kıvırcık, Merinos gibi yerli ırkların yanı sıra, son zamanlarda yetiştiriciliği artan et verimliliği bakımından daha verimli olan yabancı ırklara da yer verilmektedir. Bunlardan bazıları ise; Şarole, Limuzin ve Romanov gibidir. Dörtyol Proje Danışmanlık olarak bakımını en iyi şekilde bildiğiniz, iklim ve diğer çevre şartlarına en uyumlu olan cinsi seçerek karlılığınızı daha kolay arttırabileceğinizi söyleyebiliriz. Biz, çiftçilerimizin IPARD projelerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak için yanlarında oluyoruz. Projelerini baştan sona yönetmelerine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda işletme yönetimi, mali planlama ve kaynak yönetimi konularında da destek sunuyoruz. Böylece, çiftçilerimizin projelerini başarıyla tamamlamalarını ve tarımsal faaliyetlerindeki verimliliklerini artırmalarını sağlıyoruz. Eğer siz de tarımsal faaliyetlerinizi modernleştirmek ve verimliliğinizi artırmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz. TKDK IPARD destekli koyun projelerinden en iyi şekilde faydalanmak için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Sayfa Başına Dön