Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Projeleri

 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101 Projeleri

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenen sektörlerden bugüne kadar en çok hibe verilen sektör olan Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Projeleri başlığı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta tesislerinin kurulması ve yenilenmesi için hibeler verilmektedir. IPARD 3 dönemi ile organik süt, et, kanatlı eti (broyler, hindi, kaz) ve yumurta tavuğu üretimi destek kapsamına alınmıştır. Organik üretici sertifikasına sahip başvuru sahiplerine sıralama kriterlerinde artı puan verilmeye başlanacaktır.

Süt sektöründe desteklenen alt sektörler;

Süt ineği (inek), Süt veren manda, Süt veren koyun, Süt veren keçi yetiştiriciliği mandıra projeleridir. Proje bütçesi 5.000 € ile 500.000 € arasındadır. Hibe oranı proje bütçesinin % 60-80 i arasındadır.

Kırmızı et sektöründe desteklenen alt sektörler; Sığır, Manda, Koyun, Keçi yetiştiriciliğidir. Proje bütçesi 5.000 € ile 500.000 € arasındadır. Hibe oranı proje bütçesinin % 60-80 i arasındadır.

Kanatlı eti sektöründe desteklenen alt sektörler; Broyler (et tavukçuluğu), Hindi, Kaz yetiştiriciliğidir. Proje bütçesi broyler (et tavukçuluğu) ve hindi için 5.000 € ile 250.000 €, kaz için 5.000 € ile 125.000 € arasındadır. Hibe oranı proje bütçesinin % 60-80 i arasındadır. IPARD 3 döneminde sadece mevcut, aktif ve kapasite artırışı yapmayan işletmeler desteklenecektir.

Yumurta sektöründe desteklenen mevcut yumurta tavukçuluğu yapan kümes tesisleri için modernizasyon projeleridir. Proje bütçesi 5.000 € ile 500.000 € arasındadır. Hibe oranı proje bütçesinin % 60-80 i arasındadır.

Hayvancılık projelerinde uygulanan istisnalar ile tüzel kişilere ve gerçek kişilere uygulanan % 60 hibe oranı, proje yapan başvuru sahibinin 40 yaşın altında genç girişimci olmasıyla hibe oranı % 5, proje uygulama alanının dağlık alanda olmasıyla % 5 artmaktadır. Bu iki şartın birlikte sağlandığı durumlarda ise hibe oranı % 10 artmaktadır. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün ortaklık payının %50’den fazla olduğu tüzel kişilikler için hibe oranı ise %70 ten başlamaktadır. Bu durumda diğer şartların da sağlanmasıyla hibe oranı % 80 e kadar çıkmaktadır. Kurulması planlanan modern ahır ve ağıl ile modernize edilecek kümeslerin tam kapasitede gerek duyduğu elektrik ihtiyacı kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmesi de proje kapsamında değerlendirilmekte ve aynı oranda hibe almaya hak kazanmaktadır.

Süt, kırmızı et, kaz ve hindi yetiştiriciliği için hazırlanan projeler yeni yatırım olabileceği gibi mevcutta bulunan eski yapılar için modernizasyonun yapılması ve yeni makine ve ekipmanın alınması uygun iken broyler, kaz ve hindi ile yumurta sektörü için mevcutta bulunan tesislerin modernizasyonu desteklenmektedir.

TKDK, proje onayı sonrası iş başlamadan teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak girişimcilere ödemektedir.

IPARD projeleri ile desteklenen harcama kalemleri; yapım işleri, makine ekipmanların alınması, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları şeklindedir. AB standartlarında modern tesislerin kurulmasının önünü açan, kendi yemini kendi yetiştiren, yüksek standartlarda hayvan refahı sağlanan barınaklar ile çiftçilerin elde ettiği gelirin arttırılması ve hayvan yetiştiriciliğinin güçlenmesi için verilen bu hibelerin yanı sıra IPARD projesi ile yapılan yatırımlarda Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti de bulunmaktadır. Ayrıca TKDK ile protokol imzalayan birçok banka ve Tarım Kredi Kooperatifi nden de düşük faizli krediler kullanılabilmekte olup, İsteyen girişimciler Kredi Garanti Fonu desteklerinden yararlanabilmektedirler.

Yukarıda bahsettiğimiz konular hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve proje fikirlerinizin en karlı şekilde yatırıma dönüşmesi için Dörtyol Proje Danışmanlık Proje Birimi ile irtibata geçmenizi dileriz.

İlgili Proje Sayfaları

Sayfa Başına Dön