Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Süt Toplama Merkezi Projeleri

 

Süt Toplama Merkezi 103.1.2 Projeleri

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektörü ile süt işleyen işletmelerin yanı sıra sadece süt toplama merkezleri kurulması içinde hibe desteği vermektedir. Hibe oranı gerçek ve tüzel kişiler için % 50, üretici örgütleri için ise % 70 tir. Aynı ilde olmak kaydıyla 5 farklı yerde toplama merkezinin aynı kişi ya da kuruluş tarafından yapılmasına da destek verilmektedir. Böylelikle süt toplama ve muhafaza işinin daha kolaya indirgendiği ve maliyetinin düşürüldüğü sistemlerinde önü açılmış bulunmaktadır.

TKDK IPARD tarafından belirlenen AB standartlarında süt toplama merkezleri için proje bütçesi; 30.000 € ile 1.000.000 € arasındadır. Proje bütçesinin %50’si Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti adına TKDK IPARD tarafından finanse edilmektedir. Proje kapsamında yapılacak atık su arıtma, atık maddelerin verimli kullanımı (döngüsel ekonomi) ve öz tüketim için yenilenebilir enerji yatırımı içeren kısımlara ilave %10 daha fazla destek sağlanmaktadır. İşletmenin kurulu gücü kadar, elektrik üretmesi için yapacağı yenilenebilir enerji yatırımları da destek kapsamındadır. Proje kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti uygulanmakla birlikte, kurumun protokol imzaladığı bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatifinden uygun faizlerde ve ödeme koşullarında kredi kullanmakta mümkündür. Ayrıca talep edilmesi halinde Kredi Garanti Fonu desteklerinden de yararlanmakta mümkündür.

TKDK, proje onayı sonrası iş başlamadan teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak girişimcilere ödemektedir.

TKDK, hibe desteği kapsamında kamyon, kamyonet, tır vb. gibi araçlar ile araç üstü süt taşıma tankları, frigorifik kasalar, soğutucular gibi ekipmanlara da hibe vermektedir.

Sayfa Başına Dön