Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Peynir Altı Suyu İşleme Projeleri

 

Peynir Altı Suyu İşleme 103.1.3 Projeleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Projeleri ile Peynir Altı Suyu İşleme Tesislerinin kurulumuna hibe desteği vermektedir. Proje bütçesi en az 30.000 € en fazla 3.000.000 € dur. Gerçek ve tüzel kişilerin proje başvurularında proje bütçesinin % 50 si, Üretici örgütlerinin başvurularında ise % 70 i hibe olarak ödenmektedir. Tesislere ilave olarak yapılacak atık su arıtma, atık maddelerin verimli kullanımı (döngüsel ekonomi) ve öz tüketim için yenilenebilir enerji yatırımı içeren kısımlara ilave %10 daha fazla destek sağlanmaktadır.

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Projeleri ile peynir altı suyu işleme tesislerinin kurulumuna verilecek destek ile amaç, peynir altı suyunu atık yerine süt ürünü olarak değerlendirerek, ekonomik değerinin artırılması, peynir altı suyundan kaynaklanan çevresel kirliliğin önlenmesidir. TKDK nın verdiği hibe desteği ile peynir altı suyu işleyen işletmelerin rekabet gücünün artırılması, AB standartlarında tesislerin kurulumu ve istihdama katkı sağlamaları amaçlanmaktadır. IPARD projesi kapsamında desteklenen harcama kalemleri; yapım işleri, makine ve ekipman alımı, hizmet alımları ve görünürlük harcamalarıdır. Ayrıca tesisin kurulu elektrik gücü kadar yenilenebilir enerji yatırımı da hibe kapsamında yer almaktadır. Hibe ödemesi 3 taksite kadar alınabilmektedir.

IPARD projelerine özel olarak Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti de uygulanmaktadır. Ayrıca TKDK ile sözleşme imzalamış olan bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden uygun faiz ve geri ödeme koşullarında kredi kullanmakta mümkündür. Bununla birlikte Kredi Garanti Fonu kefaleti kullanma şansı da bulunmaktadır.

TKDK, proje onayı sonrası iş başlamadan teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak girişimcilere ödemektedir.

TKDK, hibe desteği kapsamında kamyon, kamyonet, tır vb. gibi araçlar ile araç üstü süt taşıma tankları, frigorifik kasalar, soğutucular gibi ekipmanlara da hibe vermektedir.

TKDK IPARD projeleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Dörtyol Proje Danışmanlık Proje Birimi ile irtibata geçebilirsiniz.

Sayfa Başına Dön