Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Projeleri

 

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103.1 Projeleri

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD projeleri Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektörü kapsamında Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Projeleri ile AB standartlarına uygun son teknoloji makine ve ekipmanlardan oluşan, kalite standartları yüksek süt işleme tesisleri, peynir altı suyu tesisleri ve süt toplama merkezleri kurulabilmekte ve var olan işletmeler modernize edilebilmektedir. Bu projeler ile amaçlanan, topluluk standartlarına uygun, girişimcilere yeni pazar fırsatları yaratan yatırımlar ile öncelikle iç pazarda kolay rekabet edebilen firmalar yaratmaktır. Bununla birlikte faaliyete başlayan işletmelerin en belirgin topluma katkısı yeni istihdam yaratmasıdır.

Proje bütçesi 30.000 € ile 3.000.000 € arasında olup. Tesisin enerji ihtiyacını karşılamak için kurulacak yenilenebilir enerji ekipmanları da destek kapsamındadır.

TKDK, proje onayı sonrası iş başlamadan teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak girişimcilere ödemektedir.

TKDK, hibe desteği kapsamında kamyon, kamyonet, tır vb. gibi araçlar ile araç üstü süt taşıma tankları, frigorifik kasalar, soğutucular gibi ekipmanlara da hibe vermektedir.

TKDK IPARD projeleri ile süt işleme ve süt toplama merkezlerinin kurulumu ve/veya geliştirilmesi verilen hibe destekleri ile birlikte Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti ile anlaşmalı birçok banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile çok düşük faizli kredi kullanma imkanlarının yanı sıra Kredi Garanti Fonu destekleri ile artık çok daha kolay bir hale gelmiştir.

Dörtyol Proje Danışmanlık olarak hazırladığımız projeler ile sizlerde hibe desteğinden faydalanarak, kurumun belirlediği aşağıda verilen kapasitelerde modern bir tesis sahibi olabilirsiniz.

İşletme Kapasiteleri;

  • Süt işleyen işletmeler için kapasite, günlük en az 10 ton, proje bütçesi 30.000 – 3.000.000 € arasındadır.
  • Entegre süt toplama ve işleme ağının kurulması projeleri ile sadece süt toplama merkezleri de kurulabilmektedir.
  • Süt toplama merkezleri için kapasite, günlük en az 10 ton, proje bütçesi 30.000 – 1.000.000 € arasındadır.
  • Peynir altı suyu işleyen yeni işletmeler için kapasite, günlük en az 10 ton, proje bütçesi 30.000 – 3.000.000 € arasındadır.
  • Hibe oranı gerçek ve tüzel kişiler için % 50, üretici örgütleri ve hakim ortağı üretici örgütü olan tüzel kişilerin ise hibe oranı % 70 tir.
  • Ayrıca atık su arıtma atık maddelerin verimli kullanımı (döngüsel ekonomi) ve yenilenebilir enerji yatırımı içeren proje kısımlarına % 10 daha fazla hibe desteği ödenir.

İlgili Proje Sayfaları

Sayfa Başına Dön