Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Kırmızı Et İşleme Projeleri

 

Kırmızı Et ve Et Ürünleri İşleme 103.2.4 Projeleri

TKDK, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektörü, Kırmızı Et İşleme Projeleri ile mevcut olan tesislerin AB standartlarında hijyen ve sağlık koşullarının sağlandığı modern tesislere dönüştürülmesi için girişimcilere en az % 50 oranında hibe desteği vermektedir. Tesis kapasitesi ise; günlük 0,5 ton - 5 ton arasında et işleme gücünde olabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen IPARD projeleri ile kesimhane, parçalama ve et işleme tesisleri kombina şeklinde yapılabileceği gibi, sadece et işleme tesislerinin modernizasyonu da destek kapsamındadır.

Kırmızı Et İşleme projelerinin bütçesi en az 30.000 € en fazla 3.000.000 € dur. Proje hibe oranı % 50 olmakla birlikte üretici örgütleri için bu oran % 70 tir. Tesislere ilave olarak yapılacak atık su arıtma, atık maddelerin verimli kullanımı (döngüsel ekonomi) ve öz tüketim için yenilenebilir enerji yatırımı içeren kısımlara ilave %10 daha fazla destek sağlanmaktadır. Yatırımcıların, işletmelerinin elektrik ihtiyacı kadar üretim yapabilmek için yenilenebilir enerji yatırımı yaptıkları taktirde yine aynı oranda hibe desteğinden faydalanmaları mümkündür. Et İşleme tesislerinin en büyük gider kalemlerinden olan elektrik ihtiyacının karşılanması ve fazla gelen gücün şebekeye satılmasıyla hem önemli bir maliyet ortadan kalkmış hem de fazla gücün satılmasıyla ek gelir sağlanmış olunmaktadır.

TKDK, proje onayı sonrası iş başlamadan teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak girişimcilere ödemektedir.

TKDK, hibe desteği kapsamında kamyon, kamyonet, tır vb. gibi araçlar ile araç üstü taşıma tankları, frigorifik kasalar, soğutucular gibi ekipmanlara da hibe vermektedir.

IPARD projeleriyle yapılacak bu yatırımlar için TKDK ile protokol imzalamış bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile düşük faizli kredi kullanma imkanı yanı sıra Kredi Garanti fonu desteklerinden de yararlanma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca proje dahilinde Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti bulunmaktadır. Sizlerde tesisinizi yenilemek, son teknoloji makine ve ekipmanla donatmak aynı zamanda da elektriğinizi üretmek istiyorsanız Dörtyol Proje Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

Sayfa Başına Dön