Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Kırmızı Et Kesimhane Projeleri

 

Kırmızı Et Kesimhane 103.2.1-2-3 Projeleri

TKDK Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD hibe, destekleri kapsamında Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar, Kırmızı Et Kesimhane Projeleri ile Kırmızı Et Kesimhane sığır, manda, koyun ve keçi için belirlenen bütçe en az 30.000 € en fazla 3.000.000 € dur. IPARD 3 dönemi ile yeni kurulacak kesimhaneler ve mevcut tesislerin modernize edilmesi desteklenmektedir. Hibe oranı proje bütçesinin % 50 sidir. Üretici örgütleri başvurularında ise % 70 tir. Tesislere ilave olarak yapılacak atık su arıtma, atık maddelerin verimli kullanımı (döngüsel ekonomi) ve öz tüketim için yenilenebilir enerji yatırımı içeren kısımlara ilave %10 daha fazla destek sağlanmaktadır.

Kesimhane için belirlenen kapasite ise; günlük en az 30 baş, en fazla 500 baş sığır ve manda ile en az 50 baş en fazla 4000 baş koyun ve keçi şeklindedir. Eğer yatırım planı her iki hayvan türünü de kapsıyorsa aynı üst limitler içerisinde kalınmak üzere tesis inşa edilebilir.

TKDK, proje onayı sonrası iş başlamadan teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak girişimcilere ödemektedir.

TKDK, hibe desteği kapsamında kamyon, kamyonet, tır vb. gibi araçlar ile araç üstü taşıma tankları, frigorifik kasalar, soğutucular gibi ekipmanlara da hibe vermektedir.

Aynı zamanda diğer TKDK IPARD projelerinde olduğu gibi tesisin enerji ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak yenilenebilir enerji yatırımları için de hibe desteği mevcuttur. Ayrıca proje kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti uygulanmakta ve kurum ile sözleşme yapan bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli kredi kullanma imkanı da bulunmaktadır. Ayrıca isteyen girişimcilere Kredi Garanti Fonu imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

Sayfa Başına Dön