Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Projeleri

 

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103.2 Projeleri

TKDK IPARD, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektörü ile Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Projeleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik kesimhane ve parçalama tesislerinin kurulması ile işleme tesislerinin modernize edilmesi için hibe desteği vermektedir. AB standartlarında gıda ve hijyen kurallarına riayet edilerek düzenlenen bu tesisler ile işletmeler, pazardaki rekabet gücünü yükseltmektedirler. TKDK tarafından belirlenen proje kapasiteleri aşağıda ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

Büyükbaş ve küçükbaş tesisleri için;

  • Kesimhane günlük, 30 - 500 baş sığır ve manda, 50 – 4.000 baş koyun ve keçi hayvan kesim kapasitesinde
  • Et işleme tesisi günlük, 0,5 ton - 5 ton arsında günlük kurulu et işleme kapasitesinde
  • Parçalama tesisi günlük 0,5 ton - 5 ton arsında günlük kurulu et işleme kapasitesinde
  • Kombina tesislerde ise, kesimhane, et işleme ve parçalama tesislerinin şartlarını karşılayan projeler hazırlanabilmektedir.

Yukarıda bahsedilen kapasitelerdeki projelerin uygun bütçesi 30.000 € ile 3.000.000 € arasında değişmektedir. Proje hibe oranı gerçek ve tüzel kişiler için % 50, üretici örgütleri ve hakim ortağı üretici örgütü olan tüzel kişilerin ise hibe oranı % 70 tir. Tesislere ilave olarak yapılacak atık su arıtma, atık maddelerin verimli kullanımı (döngüsel ekonomi) ve öz tüketim için yenilenebilir enerji yatırımı içeren kısımlara ilave %10 daha fazla destek sağlanmaktadır.

TKDK, proje onayı sonrası iş başlamadan teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak girişimcilere ödemektedir.

TKDK, hibe desteği kapsamında kamyon, kamyonet, tır vb. gibi araçlar ile araç üstü taşıma tankları, frigorifik kasalar, soğutucular gibi ekipmanlara da hibe vermektedir.

Proje kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti mevcuttur. Bundan dolayı yatırım giderleri önemli ölçüde düşmektedir. Ayrıca proje uygulama aşamasında kurum ile sözleşmesi olan birçok banka ve Tarım Kredi Kooperatifinden düşük faizli kredilerin kullanılması da mümkün olup, isteyen girişimciler Kredi Garanti Fonu desteklerinde yararlanabilmektedir.

İlgili Proje Sayfaları

Sayfa Başına Dön