Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

 

LEADER Yaklaşımı Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması 202 Projeleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD 2 LEADER yaklaşımı ile Yerel Eylem Grupları (YEG) tarafından geliştirilen projelere destek vermeye başlamıştır. Amaç kırsal kalkınmanın bölge halkı tarafından gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

LEADER yaklaşımı projeleri Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması Tedbiri Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Samsun, Balıkesir, Denizli, Mardin, Ordu, Erzurum, Elazığ, Kütahya, Çanakkale, Çorum, Giresun, Isparta, Yozgat, Muş, Kastamonu, Uşak, Amasya, Burdur, Karaman, Erzincan, Çankırı illerinde uygulanmaktadır.

TKDK tarafından % 100 oranında hibe verilecek olan projelerin, % 90 ı AB fonu, % 10 u TC katkısı olacaktır. Uygulama öncesi toplam uygun harcamanın % 10 u avans olarak ödenebilecektir. Tahsis edilecek tutarlar aşağıdaki gibidir.

  Tüm YEG lere yönelik ilk yıl tahsis edilen toplam tutar 120.000 €

Sonraki yıllar için tahsis edilecek maksimum toplam yıllık tutar:

 • Küçük YEG ler için 100.000 €
 • Orta büyüklükteki YEG ler için 120.000 €
 • Büyük YEG ler için 140.000 €

Tüm YEG lere yönelik ilk yıl yinelenen harcamalar için maksimum toplam yıllık tutar: 35.000 €

 • Küçük YEG ler için 35.000 €
 • Orta büyüklükteki YEG ler için 40.000 €
 • Büyük YEG ler için 45.000 €

Tüm YEG ler için duran varlıklar alımına ayrılacak maksimum toplam tutar (Binek araç alımı dahil): 22.000 € dur.

Yerel Eylem Gruplarının kategorisi nüfusa ve kapsadığı ilçe sayısına göre belirlenmiştir. Nüfusu 30.000 kişiden az olan 1 ilçe küçük, nüfusu 30.000 kişiden fazla olan 1 ilçe veya 30.000 kişiden az olan birden fazla ilçe orta büyüklükte, nüfusu 30.000 kişiden fazla olan iki/üç ilçe ya da 3 den fazla ilçeyi kapsayan gruplar büyük YEG olarak belirlenmiştir.

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Öncelikleri;

 1. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla kaliteli ürünleri, el sanatlarını içeren kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi
 2. Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi
 3. Kültürel ve sosyal yaşamın canlandırılması ve yerel örgütlerin, derneklerin ve STK’ların desteklenmesi
 4. Köylerde kamusal alanların iyileştirilmesi
 5. Çevre standartlarının iyileştirilmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi
 6. Yerel Eylem Grupları Ağı, örnek uygulamaların paylaşımı, IPARD Programının yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmaya yönelik yeni yaklaşımların öğrenilmesi şeklindedir.

LEADER Yaklaşımı Kapsamında Uygun Faaliyetler;

 • Yerel halkın eğitimi,
 • YEG bölgesinde bilgi, animasyon ve tanıtım faaliyetleri
 • Yerel halkın seminerlere, çalıştaylara, toplantılara ve çalışma ziyaretlerine ve Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı ve AB ağ etkinliklerine katılımı
 • Sosyal, ekonomik, pazarlama ve benzeri çalışmalar
 • Köy festivalleri, yarışmalar, fuarlara katılım gibi etkinliklere katılım
 • Malzeme ve teçhizat alımı (bilgisayarlar, paketleme ve pazarlama teçhizatı, reklam ve pazarlama materyalleri, turizm bilgi panoları, tabelalar, güneş panelleri, kompostlar, kültürel ve gençlik grupları için materyaller, topluluk odaları için mobilya ve teçhizat vs)
 • Topluluk binalarının küçük ölçekli yenilenmesi, kamusal alanların ve turistik yolların iyileştirilmesi ve küçük ölçekli altyapı ve benzeri faaliyetler
 • Tarihi binaların restorasyonu için tasarım planları
 • Seçilmiş Yerel Eylem Gruplarının (YEG) için ofis demirbaş alımları ve cari giderler.

TKDK IPARD Proje ve Danışmanlık hizmetleri hakkında birçok bilgiye diğer sayfalarımızdan ulaşabileceğiniz gibi daha ayrıntılı bilgi almak isteyen girişimciler, Dörtyol Proje Danışmanlık Proje Birimiyle iletişime geçebilirler.

Sayfa Başına Dön