Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri Projeleri

 

Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri 302.7.1 Projeleri

TKDK Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörü Yenilenebilir Enerji Tesislerinin kurulumuna IPARD 3 döneminde de hibe desteği vermeye devam etmektedir. 65 yaşını geçmemiş tüm girişimcilere açık olan bu yatırım türü ile kar elde etmek amacıyla Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri GES kurulabilmekte ve ulusal şebekeye bağlanarak satış yapılabilmektedir. Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri GES Projeleri yatırımının nüfusu 20.000 i geçmeyen kırsal alanlarda yapılması zorunludur. Proje kapasitesi 300 kWe olarak belirlenmiş ve aynı ilde en az 1 yıldır elektrik tüketimi yapıyor olma şartı getirilmiştir. Proje bütçesi ise 5.000 € ile 500.000 € arasındadır. Hibe oranı baz olarak % 60 tan başlamakta, genç veya organik tarım sertifikası olan çiftçiler için %70 e çıkmaktadır. Döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi harcamalarına da bu hibe oranlarına ek % 10 daha fazla hibe verilmektedir. Uygulanacak hibe destek oranı her durumda en fazla % 75 tir. TKDK tarafından desteklenen harcama kalemleri ise aşağıdaki gibidir;

  • Yeni tesisin inşa edilmesi
  • Sabit makine ve ekipman alımları solar panel, solar kablo, invertör
  • Trafo, enerji nakil hatları, devre kesici vb. dahil olmak üzere şebeke bağlantıları için yapılacak harcamalar
  • Tesisin işletilmesi için gerekli olan bilgi teknolojileri donanım ve yazılımları.

Yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili yeni yatırımlar uygun olup, modernizasyona destek verilmemektedir. Son yıllarda özellikle Avrupa Birliği üye ülkelerinin yöneldiği temiz enerji yatırımları ülkemizde de gelişmekte ve bu tarz yatırımlara talep giderek artmaktadır. Yatırım maliyetlerinin yüksek olmasıyla kara geçme noktalarının uzun zaman alması sebebiyle bu tarz yatırımların yeterince yapılmamasına sebep olmuştur. Ancak teknolojinin hızla ilerlemesi ve buna bağlı olarak kurulum maliyetlerinin eskiye göre daha düşük olması ve hibe desteği, KDV, gümrük muafiyeti ve gelir vergilerinden muaf olan IPARD projelerinin uygulanmaya başlamasıyla Dörtyol Proje Danışmanlık olarak sektörde büyük bir hareketlilik beklemekteyiz. Bahsedilen desteklerin yanı sıra proje uygulama aşamasında kurumun anlaşmalı olduğu bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınabilecek düşük faizli kredilerin kullanabilmesi proje uygulamasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca Kredi Garanti Fonu desteklerinden de faydalanılabilmektedir.

IPARD 3 2. Çağrı döneminde, başvuru sahibi mesleki yeterlilik sağlamak amacıyla; proje alanında en az 1 yıllık mesleki tecrübe, İlgili diploma, MEB onaylı mesleki sertifika veya Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden birine sahip olmalıdır.

TKDK, proje onayı sonrası yaptığı avans ödemesi sayesinde projeler hızla tamamlanarak faaliyete geçebilmektedir. Bu durum yatırım maliyetleri açısından girişimcilere oldukça avantaj sağlamakta ve proje uygulama aşamasında daha güvende hissetmelerini sağlamaktadır.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanmaktadır.

Ülkemizin güneş enerjisi bakımından oldukça verimli bir coğrafyada yer alması sebebiyle yatırımcıların kısa zamanda kara geçtikleri ve üretilen enerjinin devlet alımı konusunda garantileri sebebiyle riskleri en az yatırımlar arasında olduğu şüphe götürmez bir gerçektir.

Sayfa Başına Dön