Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Yenilenebilir Enerji Yatırımları Projeleri

 

Yenilenebilir Enerji Yatırımları 302.7 Projeleri

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD 3 döneminde de Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Sektörü ile Yenilenebilir Enerji Yatırımları Projeleri için hibe desteği vermeye devam etmektedir.

Kar elde etmek amaçlı kurulan tesislerin ulusal şebekeye bağlanmasıyla satışını amaçlayan IPARD projelerinin nüfusu 20.000 i geçmeyen kırsal alanlarda uygulanması gerekmektedir. Proje bütçesi 5.000 € dan başlamak üzere 500.000 € ya kadar çıkmaktadır. Hibe oranı; % 60, genç veya organik tarım sertifikası olan çiftçiler için %70 tir. Döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi harcamalarına ek % 10 daha fazla hibe verilmektedir. Uygulanacak hibe oranı her durumda en fazla % 75 tir. IPARD 3 döneminde fotovoltaik güneş enerjisi sistemi ve konsantre güneş enerjisi sistemi yatırımları için maksimum güç değeri 300 kWe olarak belirlenmiştir. Aynı ilde en az 1 yıllık elektrik tüketim şartı getirilmiştir. Mikro kojenerasyon sistemleri için kapasite 100 KW dir. TKDK proje kapsamında; yeni tesislerin inşa edilmesi, makine ve ekipmanların alımı, trafo, nakil hatları, devre kesici gibi şebeke bağlantıları için gerekli harcamalar, bilgi teknolojileri donanım ve yazılımları desteklemektedir.

Başvuru sahibi mesleki yeterlilik sağlamak amacıyla; proje alanında en az 1 yıllık mesleki tecrübe, İlgili diploma, MEB onaylı mesleki sertifika veya Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden birine sahip olmalıdır.

TKDK, projenin onaylanmasının ardından işe başlamadan önce teminat mektubu karşılığında hibe tutarının yarısını avans olarak ödemektedir. Bu uygulama, proje aşamasında finansal güçlüklerle karşılaşan girişimciler için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Avans ödemesi, işletmeyi hızla faaliyete geçirmek için kullanılarak, girişimcilerin işlerini başlatırken daha güvende hissetmelerini sağlamakta ve işlerini başarıyla büyütmelerine olanak tanımaktadır.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları GES ile destek verilen alt sektörler; Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri GES, Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri, Rüzgar Enerji Santralleri, Biyokütle Enerji Santralleri, Jeotermal Enerji Santralleri, Mikro kojenerasyon Sistemleri şeklindedir.

Ülkemiz doğal enerji kaynağı bakımından dünyanın en şanslı ülkeleri arasındadır. Birçok bölgemizde güneş, rüzgar ve jeotermal enerjisinden verimli şekilde elektrik üretmek mümkündür. Birçok Avrupa ülkesi son yıllarda yenilenebilir enerji alanında büyük yatırımlar yapmaktadır. Doğal, çevreye zararı olmayan, sınırsız ve sürdürülebilir olan bu kaynakları enerjiye çevirmek ülkemizin kalkınması adına atılacak çok önemli bir adımdır. Özellikle kırsal da yapılan bu projeler, kırsal alanların gelişmesini, istihdamın artmasını ve doğal olarak göçün önlenmesini sağlayacaktır.

Son yıllarda elektrik üretiminde kullanılan panel fiyatlarının nispeten ucuzlaması da bu tesislerin kurulum maliyetleri eskiye göre oldukça düşürmüştür. Üstelik TKDK nın IPARD projeleri ile verdiği hibe desteği, KDV ve gelir vergisi muafiyetleri, proje uygulama aşamasında kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınabilecek düşük faizli krediler de bir araya geldiğinde yatırımcılar için kaçırılmaz fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Kredi Garanti Fonu desteklerinden de yararlanmak mümkündür. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen girişimcilerimizi, karlı yatırımların adresi olan Dörtyol Proje Danışmanlık Proje ofisi ile iletişime geçerek konu ile ilgili danışmanlık hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi ve destek almalarını tavsiye ediyoruz.

İlgili Proje Sayfaları

Sayfa Başına Dön