Dörtyol Proje ve Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje ve Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş


5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Değerlendirme 5.00 (1157 Oylar)
Dörtyol Proje ve Danışmanlık Makine Parkları Projeleri

 

Makine Parkları 302.6 Projeleri

TKDK, IPARD 2 dönemi ile birlikte nüfusu 20.000’nin altında olan kırsal alanlarda makine parklarının kurulması, modernizasyonunun yapılması, tarım alet ve ekipmanları ile bunlarla ilgili tamir ve bakım ekipmanlarının alınması için hibe desteği vermeye başlamıştır. Bu destekten sadece üretici örgütleri yararlanabilmektedir. (Üretici örgütleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda verilen tanımlara uymak zorundadır.)

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri ile ilk kez hibe verilen bu sektörün amacı; yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edilmesi için kiralama yöntemi ile kırsal alanlarda makineli tarımın yaygınlaştırılması ve maliyetlerinin düşürülmesidir.

Hazırlanan Makine Parkları Projeleri bütçesi 5.000 € ile 500.000 € arasında değişmektedir. Hibe oranı destek kapsamındaki tüm illerde %65 tir. IPARD projesi kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi ve İthalat vergilerine muafiyet bulunmaktadır. Ayrıca TKDK nın protokol imzaladığı banka ve Tarım Kredi Kooperatifinden uygun şartlarda düşük faizli kredi kullanma imkanı ile Kredi Garanti Fonu desteğinin de olması yatırımların daha kolay yapılmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır.

11. Çağrıda uygulanacak projeler için;

Makine ve ekipman başvurularında; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2022 yılı Şubat ayı Yİ-ÜFE Makine-Ekipman Endeksinin projenin destek kararının alındığı tarihin içinde bulunduğu ayda açıklanan endekse oranlanması ile bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında ise; makine ve ekipman için Mart Makine-Ekipman Endeksi, inşaat işleri için Mart İnşaat Maliyet Endeksine göre güncellenir.

Proje kapsamında makine ve ekipmanın depolanması için garajların, idari bina, bekçi kulübesi ve işletme yolları da dahil olmak üzere çevre düzenlemesi ile öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik yapım işleri verilen hibe ile desteklenmektedir. Bunlarla birlikte desteklenen makine ve ekipman için örnek teşkil etmesi adına aşağıda bazılarına yer verilmiştir.

 • Patoz
 • Römork
 • Taş Toplama Makinesi
 • Tanker
 • Ot çayır biçme makinesi
 • Ot toplama / dağıtma tırmıkları
 • Balya makinesi
 • Balya sarma makinesi
 • Silaj makinesi
 • Silaj paketleme makinesi
 • Saman makinesi
 • Ekin biçme makinesi
 • Ekim Makineleri (hububat, sıralı ekim, patates)
 • Fide dikim makinesi
 • Çapa makinesi
 • Gübre Serpme Makinesi
 • Kültivatör
 • Hasat Makineleri (pancar, mısır, soğan, patates, havuç, pamuk, meyve, sebze)
 • Pulluk
 • Dip patlatan
 • İlaçlama Makinesi
 • Bakım ve Onarım Makinesi
 • Jeneratör
 • Kompresör
 • Forklift (Elektrikli)
 • Zararlı/Pest Kontrol Sistemi
 • Su motorları ve dinamolar

TKDK IPARD Makine Parkları Projeleri Konuları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için web sitemizin diğer linklerini incelemenizi ve Dörtyol Proje ve Danışmanlık Proje Birimi ile görüşmenizi rica ederiz.

Destek Kapsamındaki İller; Ankara, Giresun, Çankırı, Yozgat, Sivas, Ordu, Amasya, Tokat, Trabzon, Burdur, Erzincan, Samsun, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Hatay, Isparta, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Kars, Ardahan, Elazığ, Malatya, Erzurum, Ağrı, Van, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şanlıurfa.

Projelerin hazırlanma maliyetleri 5.000 ₺ den başlamaktadır.

Sayfa Başına Dön