Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Projeleri

 

Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı 302.1.1 Projeleri

TKDK IPARD 3 2. Çağrı döneminde Serada Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Üretimi desteklenecek olup açık alanda üretim projeleri daha sonra ki çağrıda desteklenecektir.

TKDK, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri, Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri ile Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı yetiştirmek üzere hazırlanacak 5.000 € ile 500.000 € bütçe arasındaki projeler desteklenmektedir. Proje baz hibe oranı % 60, genç çiftçi veya organik tarım sertifika sahipleri için %70 tir. Proje kapsamında uygulanan döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi bölümleri ise % 10 daha fazla hibe desteği almaktadır. Hibe oranı üst sınırı % 75 olarak uygulanmaktadır. Yeni tesislerin yapımına hibe verildiği gibi modernizasyon projelerine de aynı hibe oranında destek verilmektedir.

Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Projeleri kapsamında sera alanı en fazla 2 ha, açık alan yetiştiriciliğinde ise üretim alanı en fazla 4 ha olabilmektedir. Seranın dışında, depo binaları, makine garajları, bitkilerin işlenmesi için alanlar, idari bina, bekçi kulübesi, işletme içi yollar çevre duvarları ve öz tüketim için yenilenebilir enerji yoluyla elektrik üretimi de projeye dahil edilebilmektedir. Bunlarla birlikte tüm üretim ve pazarlama zincirini kapsayacak şekilde makine ekipman alımı ve hizmet alımları da yine hibe içerisinde desteklenmektedir.

Başvuru sahibi, başvuru aşamasında mesleki yeterlilik sağladığına dair, proje alanında en az 1 yıllık mesleki tecrübe, İlgili alanda diploma, MEB onaylı mesleki sertifika veya Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden birine sahip olmalıdır.

IPARD projesi ile verilen hibe desteğinin yanı sıra, proje kapsamında yapılan harcamalar Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi ve İthalat vergilerinden muafiyet bulunmaktadır. Ayrıca TKDK ile protokol imzalayan Tarım Kredi Kooperatifi ve bankalardan uzun vadeli ve düşük faizli kredi kullanılabilir ve Kredi Garanti Fonundan da faydalanılabilmektedir.

TKDK ya, proje kabulünden sonra, teminat mektubu verilerek hibe tutarının % 50 si avans olarak alınabilmektedir.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanmaktadır.

Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı projeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve tasarladığınız yatırımı en uygun şartlarda gerçekleştirmek için lütfen Dörtyol Proje Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

Sayfa Başına Dön