Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Projeleri

 

Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İşleme ve Paketlenmesi 302.2.2 Projeleri

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, nüfusu 20.000’nin altında olan kırsal alanlarda Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri ile Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Projeleri ne 5.000 € dan başlamak üzere 500.000 € ya kadar bütçelerde proje hazırlanabilmektedir. Bütçe dahilinde verilen hibe oranı; % 60, genç veya organik tarım sertifikası sahibi çiftçiler için %70 tir. Projenin döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi kısımlarına ek % 10 daha fazla hibe desteği sağlanmaktadır. Hibe oranının üst limiti % 75 tir. Modernizasyon projeleri de destekten faydalanabilmektedir.

TKDK, IPARD projesi kapsamında bal üretimi için 30 kovandan başlamak üzere 500 kovana kadar destek verirken, kovan bakımı ve tamiri ile yeni kovan yapımı için gerekli olan ekipmanlar, gezici arıcılık için karavan veya römork, ana arı üretimi için istasyon kurulumunun yanı sıra Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması amacıyla üretim bandının kurulmasına yönelik makine ekipmanlar ve diğer yapım işleri ile öz tüketim amaçlı yenilenebilir enerji yatırımları hibe desteği kapsamında desteklenmektedir.

IPARD 3 döneminde, başvuru sahipleri mesleki yeterlilik sağlamak için; proje alanında en az 1 yıllık mesleki deneyim, İlgili alan diploması, MEB onaylı mesleki sertifika ya da Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden birine sahip olmalıdır.

TKDK, başvuru sahiplerine talepleri ve teminat mektubu sunmaları durumunda hibe tutarının % 50 sini avans olarak ödemektedir.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanmaktadır.

Ülkemizde bal, polen, arı sütü ve propolis gibi arıcılık ürünlerinin üretimi son yıllarda artmış olmasına rağmen, bunları işleyip paketleyen tesis sayısı henüz yeterli değildir. Kırsal alanlarda desteklenen IPARD projeleri, çiftçilerin gelirlerini artırmak, iç göçün önüne geçmek, dolayısı ile kırsal kalkınmayı desteklemek amaçlarını taşımaktadır. Çiftçilerin ürettikleri bal ve diğer arıcılık ürünlerinin pazarlanmaya elverişli hale gelebilmesi için gerekli olan üretim koşullarının sağlanması; TKDK nın sağladığı  hibe desteği, Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi ve İthalat vergilerinden muafiyet desteği ve proje uygulaması sırasında, TKDK ile anlaşmalı bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatifinden düşük faizli ve uygun ödeme koşullarında kredi kullanılabilmesi, kefalet sorunu için Kredi Garanti Fonu desteğinin olması ile daha kolay ve ulaşılabilir bir hale gelmiştir. Sizlerde yatırımlarınızı hibe desteğinden faydalanarak gerçekleştirmek isterseniz Dörtyol Proje Danışmanlık Proje Birimi ile İrtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

Sayfa Başına Dön