Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Projeleri

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme 302 Projeleri

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörü ile TKDK, IPARD programı aracılığıyla kırsal alanlarda yapılacak birçok alt sektör yatırımlarına hibe desteği vermektedir. Bu sektörler aşağıda açıklanmıştır;

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması sektöründe destek verilen alt sektörler; Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Mantar ve Misel Üretimi, Fide ve Fidan Yetiştiriciliği, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Solucan Gübresi Üretimi tesisleri tesisleri kurulması ve modernizasyon yapılması şeklindedir.

IPARD 3 döneminde Solucan Gübresi Üretimi ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği projeleri ne ilk kez hibe desteği verilmeye başlanmıştır.

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi İşlenmesi ve Pazarlanması sektöründe destek verilen alt sektörler; Bal ve Diğer Arıcılık Ürünleri, Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi tesisi kurulması ve modernizasyon yapılmasıdır.

Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri sektöründe destek verilen alt sektörler; Zanaatkarlık, Katma Değerli Yöresel Ürünler üretim tesisleri kurulması ve modernizasyon yapılmasıdır.

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektöründe destek verilen alt sektörler; Konaklama, Yeme İçme Tesisleri, Rekreasyon Faaliyetleri, Konaklama ve Yeme İçme, Konaklama ve Yeme İçme, Konaklama ve Rekreasyon Faaliyetleri, Yeme İçme Tesisleri ve Rekreasyon Faaliyetleri, Konaklama Yeme İçme ve Rekreasyon Faaliyetleri tesislerinin kurulması ve modernizasyon yapılmasıdır. Bu kapsamda otel, bungalov, taş ev, kütük ev, ahşap ev, hobbit ev, tiny house, mobil ev, glamping çadırları gibi farklı tarzlarda konaklama tesisi yapılabilir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği sektöründe; Kültür Balıkçılığı Yetiştiriciliği tesislerinin kurulması ve modernizasyon yapılması projeleridir. IPARD 3 döneminde tuzlu sularda yetiştiricilik de destek kapsamına alınmıştır.

Makine Parkları sektöründe; Üretici örgütlerinin kırsal alanlarda kuracakları makine parkları hibe destek kapsamındadır.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları sektöründe destek verilen alt sektörler; Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri, Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri, Rüzgar Enerji Santralleri, Biyokütle Enerji Santralleri, Jeotermal Enerji Santralleri, Mikro kojenerasyon Sistemleri kurulması şeklindedir.

IPARD 3 döneminde Solucan Gübresi Üretimi ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği projeleri ne ilk kez hibe desteği verilmeye başlanmıştır.

Yukarıda açıklanan sektör ve alt sektörler için belirlenen IPARD proje bütçesi en az 5.000 € en fazla 500.000 € olarak belirlenmiştir. Hibe oranları baz olarak % 60, genç çiftçi veya organik tarım sertifikası sahibi çiftçiler için %70 tir. Proje kapsamında döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi ile ilgili yapılacak kısımlara ek olarak % 10 fazla hibe verilmektedir. Her şartta maksimum hibe oranı % 75 tir. Proje kapsamındaki harcamalar için Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti uygulanmaktadır. Ayrıca proje uygulama aşamasında TKDK ile sözleşmesi olan birçok banka ve Tarım Kredi Kooperatifinden düşük faizli kredilerin kullanılması da mümkündür. İsteyen girişimciler ayrıca Kredi Garanti Fonu desteklerinden de yararlanabilmektedirler. IPARD projesi ile, Yenilenebilir Enerji yatırımları haricindeki diğer yatırım türlerinde de tesisin kurulu gücü kadar yenilenebilir enerji üretmek için aynı hibe oranı ile destekten faydalanılabilir.

IPARD 3 döneminde, proje başvurusu için mesleki yeterlilik şartı aranmaktadır. Başvuru sahibi başvuru yaptığı proje alanında en az 1 yıllık mesleki deneyim, İlgili alanda diploma, MEB onaylı mesleki sertifikalar veya Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden birisine sahip olmalıdır.

TKDK, projesi onaylanan başvuru sahiplerine, iş başlangıç aşamasında teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak ödemektedir. Böylece başvuru sahipleri projelerini kolaylıkla tamamlayabilmekte ve kalan hibe tutarlarını da hızla alabilmektedir.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanabilmektedir.

TKDK IPARD Projeleri hibe desteği hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve planladığınız yatırımı en uygun koşullarda gerçekleştirmek, destek almak, danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için lütfen Dörtyol Proje Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

İlgili Proje Sayfaları

Sayfa Başına Dön