Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

TKDK IPARD Hibe Destek Projeleri Danışmanlık Hizmetleri

 

TKDK IPARD Hibe Destek Projeleri Danışmanlık Hizmetleri

TKDK IPARD HAKKINDA

IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek vermek amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir. “Kalkınma, öncelikle kırsalda başlamalı” fikri ile Avrupa Birliği’ne aday olan ülkelerin, kırsal kesimin uğraş alanı olan tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında hibe destekleri verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak Türkiye’de proje kabul, değerlendirme, kontrol ve ödeme işlerinin tamamı için Avrupa Birliği akredite kuruluşu olan kurum, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak çalışan Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) dur. 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonunca onaylanan Kırsal Kalkınma Programı (IPARD projesi) ; Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılmasından önceki süreçteki öncelikli ihtiyaçları dikkate alınarak, sürdürülebilir kalkınma sağlamak için, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

TKDK IPARD Programı Kapsamında çeşitli konular desteklenmektedir. Bunlar;

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101 Projeleri

Süt Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101.1 Projeleri

Süt İneği 101.1.1 Projeleri

Manda 101.1.2 Projeleri

Koyun 101.1.3 Projeleri

Keçi 101.1.4 Projeleri

Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101.2 Projeleri

Sığır 101.2.1 Projeleri

Manda 101.2.2 Projeleri

Koyun 101.2.3 Projeleri

Keçi 101.2.4 Projeleri

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101.3 Projeleri

Tavuk 101.3.1 Projeleri

Hindi 101.3.2 Projeleri

Kaz 101.3.3 Projeleri

Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101.4 Projeleri

Yumurta Tavukçuluğu 101.4.0 Projeleri

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103 Projeleri

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103.1 Projeleri

Süt ve Süt Ürünleri İşleme 103.1.1 Projeleri

Süt Toplama Merkezi 103.1.2 Projeleri

Peynir Altı Suyu İşleme 103.1.3 Projeleri

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103.2 Projeleri

Kırmızı Et Kesimhane 103.2.1-2-3 Projeleri

Kırmızı Et ve Et Ürünleri İşleme 103.2.4 Projeleri

Kırmızı Et Parçalama 103.2.5 Projeleri

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103.3 Projeleri

Kanatlı Eti Kesimhane 103.3.1-2-3

Kanatlı Eti İşleme 103.3.4 Projeleri

Kanatlı Parçalama 103.3.5 Projeleri

Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103.4 Projeleri

Su Ürünleri 103.4.1 Projeleri

Balık Yağı 103.4.2 Projeleri

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 103.5 Projeleri

Soğuk Hava Deposu 103.5.1 Projeleri

Paketleme 103.5.2 Projeleri

Yumurtanın İşlenmesi ve Pazarlanması 103.6 Projeleri

Tarım Çevre İklim ve Organik Tarım Tedbiri 201 Projeleri

Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü 201.1 Projeleri

LEADER Yaklaşımı Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması 202 Projeleri

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme 302 Projeleri

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi 302.1 Projeleri

Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı 302.1.1 Projeleri

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 302.1.2 Projeleri

Mantar ve Misel 302.1.3 Projeleri

Fide ve Fidan 302.1.4 Projeleri

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 302.1.6 Projeleri

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi İşlenmesi ve Paketlenmesi 302.2 Projeleri

Bal ve Diğer Arıcılık Ürünleri 302.2.1 Projeleri

Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İşleme ve Paketlenmesi 302.2.2 Projeleri

Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri 302.3 Projeleri

Zanaatkarlık 302.3.1 Projeleri

Katma Değerli Ürünler 302.3.2 Projeleri

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri 302.4 Projeleri

Konaklama Tesisleri 302.4.1 Projeleri

Yeme İçme Tesisleri 302.4.2 Projeleri

Rekreasyon Tesisleri 302.4.3 Projeleri

Kültür Balıkçılığı 302.5 Projeleri

Makine Parkları 302.6 Projeleri

Yenilenebilir Enerji Yatırımları 302.7 Projeleri

Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri 302.7.1 Projeleri

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri 302.7.2 Projeleri

Rüzgar Enerji Santralleri 302.7.3 Projeleri

Biyokütle Enerji Santralleri 302.7.4 Projeleri

Jeotermal Enerji Santralleri 302.7.5 Projeleri

Mikro Kojenerasyon Sistemleri 302.7.6 Projeleri

Solucan Gübresi Üretimi 302.8 Projeleri

Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları Projeleri

Danışmanlık Hizmetleri Projeleri

Yukarıdaki başlıklar ile ilgili projeler için hibe destek oranları % 50 ile % 80 arasında değişmektedir. IPARD projeleri ile yapılan yatırımlarda Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyetlerinden yararlanılmaktadır. Dağlık alanlarda ve kadınların öncülüğünde yapılan projeler öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanabilmektedir.

Yapılacak projenin uygun harcama kalemleri; yapım işleri, makine ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları şeklindedir. Ayrıca işletmenin kendi tüketimini karşılayacak yenilenebilir enerji üretimi için de destek verilmektedir. Yapım işi kapsamında proje türüne göre değişmekle birlikte; ahır, ağıl, kümes, sera, soğuk hava deposu, ürün işleme ve depolama alanları, otel, bungalov, restoran, dinlenme tesisi, kamp alanları gibi çeşitli yapılar da desteklenmektedir.

TKDK, IPARD 3 döneminde önceki dönemde olduğu gibi, proje onaylandıktan sonra hibe tutarının % 50 si kadar nakit avans ödemesi yapmaktadır. Proje uygulamalarının hızlıca yapılabilmesi ve işletmelerin kolaylıkla hayata geçebilmesi için talebe göre uygulanan avans ödemesi için girişimcilerin teminat mektubu sunmaları gerekmektedir.

TKDK, 103 projeleri kapsamında; kamyon, kamyonet, tır vb. gibi araçlar ile araç üstü süt taşıma tankları, frigorifik kasalar, soğutucular gibi ekipmanlara da hibe vermektedir. Yumurtanın İşlenmesi ve Pazarlanması 103.6 yeni tedbir olarak destek kapsamına alınmıştır.

IPARD 3 dönemi ile Solucan Gübresi Üretimi ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği projeleri de desteklenen kalemler arasında girmiştir.

Proje Arazisi

Proje, uygulaması yapılacak arazi seçimi için en önemli kural, inşaat ruhsatı verecek kurum (Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki yerler için Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir kapsamında olmayan yerler için İl Özel İdaresi ya da belediye mücavir alanı sınırında bulunan araziler için bağlı bulunduğu Belediye) kriterlerine uygun olmakla beraber, uygulanacak projenin kapsamına yetecek alana sahip olmalıdır. Ayrıca proje uygulanacak arazi, proje sahibi mülkiyetinde ya da üst kullanım hakkı ile en az 7 yıllık kiralanarak uygulanabilmektedir.

Tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir gibi sürdürebilirliği etkileyecek şerhler olmamalıdır. Ancak mevcut işletme için, bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırımın uygulanacağı arazi üzerinde ipotek olması durumunda, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge sunulması durumunda başvuru uygun kabul edilecektir. Bankadan alınacak belge başvuru çağrı ilanından sonra alınmış, ilgili banka tarafından imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Proje Süresi

Destekten yararlanan işletmelerin 5 yıllık süre zarfında faal vaziyette sürdürülmeleri zorunludur. Bu süre sonuna kadar proje kapsamındaki tesis, proje sahibi tarafından işletilmesi zorunlu olup satışı ve devri yapılamaz.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Kredi Protokolü İmzalayan Kooperatif ve Bankalar

TKDK ile aşağıda belirtilen kurumlar arasında IPARD Programının desteklenmesi için protokol imzalanmıştır. Proje için kullanılacak olan kredi niyet mektubunu, söz konusu bankaların herhangi birinden temin etmek mümkündür.

Protokol İmzalayan Bankalar;

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Alternatif Bank A.Ş. Anadolu Bank A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Denizbank A.Ş. Fibabanka A.Ş. Finansbank A.Ş. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Protokol İmzalayan Kooperatif;

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

Ayrıca hibe desteklerinden faydalanmak isteyen KOBİ ler için ise “Kredi Garanti Fonu” uygulanmaya konulmuştur.

TKDK IPARD Proje Danışmanlık Destek Kredi Hibe hizmetleri hakkında birçok bilgiyi diğer sayfalarımızda bulabileceğiniz gibi daha detaylı bilgi almak isteyen girişimciler, Dörtyol Proje Danışmanlık destek birimiyle iletişime geçebilirler. Tüm bilgi birikimimiz ve tecrübemizle başvuru sahiplerimizin her adımda yanlarında olup en başarılı projeleri hazırlamak ve yürütmek için buradayız.

Destek Kapsamındaki İller

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Aydın, Tekirdağ, Van, Sakarya, Denizli, Muğla, Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya, Ordu, Erzurum, Afyonkarahisar, Adıyaman, Sivas, Batman, Tokat, Elazığ, Zonguldak, Kütahya, Osmaniye, Çanakkale, Şırnak, Çorum, Ağrı, Giresun, Isparta, Aksaray, Yozgat, Edirne, Düzce, Muş, Kastamonu, Uşak, Kırklareli, Niğde, Bitlis, Rize, Amasya, Siirt, Bolu, Nevşehir, Yalova, Bingöl, Kırıkkale, Hakkâri, Kars, Burdur, Karaman, Karabük, Kırşehir, Erzincan, Bilecik, Sinop, Iğdır, Bartın, Çankırı, Artvin, Kilis, Gümüşhane, Ardahan, Tunceli, Bayburt illerinde, bağlı ilçe, mahalle, köy ve mezralarında hibe desteği vermektedir.

Proje hazırlama maliyetleri 50.000 ₺ den başlamaktadır.

İlgili Proje Sayfaları

Sayfa Başına Dön