Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık TEKMER Destek Programı Projeleri

 

TEKMER Destek Programı Projeleri

KOSGEB, TEKMER Destek Programı Projelerinin amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliği ile ulusal planlar doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik girişimcilik alanındaki işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sunacak yapıların kurulması ve işletilmesini sağlamaktır.

Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları ve Firmalar olabilir.

Desteklerin üst limiti toplam 6.000.000 TL’dir. TEKMER adı kullanım hakkı verilen işletici kuruluşun ihtiyacına karşılık, TEKMER’e kapasite geliştirme amacıyla fiziki yapısını büyütebilmesi için 4.000.000 TL üst limitli ek destek verilebilir. Ayrıca ortak kullanıma yönelik makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

KOSGEB desteklerinden faydalanmak ve bilgi almak için Dörtyol Proje Danışmanlık ile iletişime geçmenizi bekleriz.

Sayfa Başına Dön