Dörtyol Proje ve Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje ve Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş


5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Değerlendirme 5.00 (1181 Oylar)
Dörtyol Proje ve Danışmanlık KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı Projeleri

 

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı Projeleri

KOSGEB, KOBİ lerin rekabet gücünün ve ekonomideki katma değerlerinin yükseltilmesi amacıyla, KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı Projeleri ile hibe desteği vermektedir.

Desteklenen proje konuları ve destek kalemleri, ilan edilen her proje teklifi ilanıyla değişiklik gösterebilecek olan bu program ile en fazla 36 aya kadar proje uygulama süresi olmakla birlikte, geri ödemesiz destek ( hibe ) en fazla 300.000 ₺, geri ödemeli destek ise en fazla 700.000 ₺ dir. Geri ödemeli destek ödemesinden önce işletmelerden bu tutar oranınca teminat istenmekte ve bu teminat giderlerinin tamamı için destek sağlanmaktadır. Geri ödemeler proje bitiminden sonra 6 ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler şeklinde 8 taksitte yapılmaktadır.

Proje kapsamında desteklenen kalemler; Personel, Makine- Teçhizat, Yazılım, Hizmet giderleri şeklindedir. Hizmet alımları kapsamında: Eğitim, Danışmanlık, Belgelendirme, Tanıtım, Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama), Fuar ile Test ve analiz giderleri uygun harcamalardır. Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

PROJE SÜRESİ DESTEK ÜST LİMİTİ (₺) DESTEK ORANI (%)

En az 6 En Fazla 36 Ay
300.000* (Geri Ödemesiz) 60
700.000* (Geri Ödemeli)

Güncel çağrı ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır. (Her çağrı döneminde sayfamız yenilenmektedir.)

2018 – 01 Proje Teklif Çağrısı İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Projesi

Mevcut çağrı kapsamında; İllere göre desteklenen sanayi sektöründe olan işletmeler ve her ildeki yazılım işletmeleri ile yüksek teknolojili imalat sektöründeki firmalar aşağıda belirtilen konu başlıklarına göre proje hazırlayabilmektedir.

  • Üretimde maliyet düşürme veya verimliliği arttırma amaçlı makine – ekipman almak
  • Ürün kalitesini veya katma değerini arttırmak
  • Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirmek
  • Pazarlama etkinliğini geliştirmek
  • İhracat kapasitesini arttırmak
  • Yazılım işletmeleri için zorunlu olan; Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zekâ, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirmek.

Proje Başvuru Tarihleri: 24 Nisan- 22 Haziran 2018’dir.

Proje Süresi: en az 6 ay, en fazla 12 aydır.

Proje hazırlamak için özel şartlar;

  • 2017 net satış hasılatı en az 300.000 ₺ olmalı,
  • Çalışan sayısı en az 3 kişi olmalı,
  • Bilanço esasına göre defter tutuluyor olmalıdır.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmeler yukarıdaki şartları sağlamak zorunda değildir. Hazırlanan projenin bütçesi işletmenin 2017 yılı net satış hasılatını aşamaz.

(*) En fazla destek miktarı.

Daha detaylı bilgi almak için Dörtyol Proje ve Danışmanlık ile irtibata geçmenizi bekleriz.

Projelerin hazırlanma maliyetleri 500 ₺ den başlamaktadır.

Sayfa Başına Dön