Dörtyol Proje ve Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje ve Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş


5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Değerlendirme 5.00 (1122 Oylar)
Dörtyol Proje ve Danışmanlık Stratejik Ürün Destek Programı Projeleri

 

Stratejik Ürün Destek Programı Projeleri

Stratejik Ürün Destek Programı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeterliliklerini geliştirerek, ithalatı yüksek olan ürünlerin yerli ve millileştirilmesini sağlamak amacıyla; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde yerli üretimin desteklenmesi ve üretimde daha çok yerli malı kullanılması ile cari açığın kapatılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje bütçesi geri ödemesiz (hibe) ve geri ödemeli olmak üzere 5. 000.000 ₺ ye kadar varabilmektedir. Ayrıca desteklemeye uygun görülen bütçenin % 25 ine kadar erken ödeme imkanı sağlanmaktadır. Destek oranı % 70 hibe (geri ödemesiz), makine-teçhizat giderleri için % 70 hibe ve %30 geri ödemeli şeklindedir. Yerli malı belgesi ile proje alımlarının yapılması ile destek oranlarına % 15 ilave edilmekte, geri ödemeli destek oranından ise %15 eksiltme yapılmaktadır.

Stratejik Ürün Destek Programı ile belirli zamanlarda çağrılara çıkılması planlanmaktadır. KOSGEB bu çağrı döneminde başvuruları 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında kabul edecektir.

Mevcut çağrı ile desteklenecek ürünler aşağıdaki gibidir.

 • Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı.
 • Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı.
 • Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı.
 • Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı. (savunma sanayi ile iş birliği halinde)
 • Silah ve mühimmat (cephane) imalatı.
 • Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı.
 • Elektrikli teçhizat imalatı.
 • Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı.
 • Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı.
 • Diğer ulaşım araçlarının imalatı.

Yukarıda bahsi geçen konular ile ilgili hazırlanacak projelere; Makine-teçhizat desteği, Yazılım gideri desteği, Personel gideri desteği, Bilgi Transferi desteği, Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği ve Hizmet alımı desteği verilmektedir.

DESTEK BAŞLIĞI ÖDEME DESTEK ORANI (%) DESTEK ÜST LİMİTİ (₺) PROJE SÜRESİ (AY)
Makine Teçhizat İçin Destek Oranları Geri Ödemeli,
Geri Ödemesiz
100* 5.000.000** 36***
Diğer Geri Ödemesiz 70

(*) Yerli malı belgesi kapsamında alınması halinde geri ödemesiz destek %15 arttırılır, kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.

(**) Başkanlık; Hükumet Programları, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik belgelerdeki öncelikler doğrultusunda; sektörel, bölgesel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.

(***) Kurul kararı ile 6 aya kadar süre ilave edilebilir.

Destek Başlıkları

 • Makine-Teçhizat Giderleri Desteği.
 • Yazılım Giderleri Desteği.
 • Personel Gideri Desteği.
 • Bilgi Transferi Desteği.
 • Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği.
 • Hizmet Alımı Desteği.

Sonraki çağrılarda yapılacak değişiklikler için Dörtyol Proje ve Danışmanlık web sitesini takip etmeye devam edebilir, proje ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Projelerin hazırlanma maliyetleri 500 ₺ den başlamaktadır.

Sayfa Başına Dön