Dörtyol Proje ve Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje ve Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş


5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Değerlendirme 5.00 (1163 Oylar)
Dörtyol Proje ve Danışmanlık KOBİ TEKNOYATIRIM KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Projeleri

 

KOBİ TEKNOYATIRIM KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Projeleri

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının amacı; Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer sağlamak ve uluslararası pazarda teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir. Destek toplamı geri ödemeli ve ödemesiz olmak üzere 5.000.000 ₺ dir. Yatırım proje süresi en fazla 36 aydır. İşletme giderleri desteği 1 yıl sürmektedir. Geri ödemesiz hibe oranı mikro işletmeler için % 70, orta ve küçük işletmeler için % 60 tır. Her iki durumdaki başvurularda yüksek teknoloji kullanılması durumunda hibe oranı % 5 artmaktadır. Ayrıca alınan makine ve ekipmanlar için yerli malı belgesi sunulması durumunda hibe desteği oranına % 15 ilave edilerek % 75 ve % 85 e çıkmaktadır. Ayrıca Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için %100 Teminat Giderleri Desteği verilmektedir.

Hibe desteğinden; aşağıda belirtilen prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanabilmektedir.

  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün sahipleri,
  • Yurtdışı teknoloji bölgeleri, enstitüler, bilim parkları, araştırma merkezleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün sahipleri,
  • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün sahipleri,
  • Kamu araştırma enstitüleri veya merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün sahipleri,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi sahipleri,
  • Doktora çalışması sonucunda ortaya çıkan ürün sahipleri,
  • Patent belgesi sahipleri.
DESTEK BAŞLIĞI İŞLETME ÖLÇEĞİ ÖDEME DESTEK ORANI (%) DESTEK ÜST LİMİTİ (₺) DESTEK SÜRESİ (AY)
Diğer Mikro İşletmeler Geri Ödemesiz 70* 5.000.000** 36***
Orta ve Küçük İşletmeler 60*
Makine Teçhizat ve Yazılım İçin
Destek Oranları
Tümü Geri Ödemeli,
Geri Ödemesiz
100**

(*) Yüksek Teknoloji için ilave +%5.

(**) Yerli malı belgesi kapsamında alınması halinde geri ödemesiz destek %15 arttırılır, kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir..

(***) İşletme Giderleri Desteği 1 yıl ile sınırlıdır.

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için %100 Teminat Giderleri Desteği Verilir.

KOBİ TEKNOYATIRIM KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Projeleri ve diğer KOSGEB Destekleri için Dörtyol Proje ve Danışmanlık web sitesini takip etmeye devam edebilir, proje ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Projelerin hazırlanma maliyetleri 500 ₺ den başlamaktadır.

Sayfa Başına Dön