Dörtyol Proje ve Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje ve Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş


5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Değerlendirme 5.00 (1144 Oylar)
Dörtyol Proje ve Danışmanlık AR-GE Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri Projeleri

 

AR-GE Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri Projeleri

KOSGEB, AR-GE Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri Projeleri kapsamında uygulanabilen hibe ve destek projeleri ile ilgili ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir.

AR GE İnovasyon Destek Programı Projeleri ile amaçlanan; yeni fikir ve buluş sahibi Kobilerin yeni ürün, bilgi, hizmet gibi çıktılara ulaşabilmeleri için desteklenmesidir. KOSGEB AR-GE İnovasyon projelerine 1.500.000 ₺ ye kadar destek vermektedir. Proje kapsamında; işlik, kira, personel gideri, başlangıç sermayesi, proje geliştirme desteği ve makine - teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteklenmektedir. % 70 ten başlayan hibe oranları, özellikle makine teçhizat ve yazılım gibi alımların yerli malı ile yapılması ve belgelenmesi karşılığında % 100 e ulaşmaktadır.

KOBİ TEKNOYATIRIM KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Projeleri ile amaçlanan; orta ve yüksek teknolojik ürün üreterek satış yapan firmaların 5.000.000 ₺ tutara kadar desteklenmesidir. Hibe oranı mikro işletmeler için % 70, orta ve küçük işletmeler için % 60 tır. Yüksek teknoloji kullanılıyorsa hibe oranlarına % 5 ilave edilmektedir. Ayrıca proje kapsamında alınan makine ve ekipmanların yerli malı olması durumunda hibe oranına % 15 ilave yapılmaktadır.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı Projeleri ile amaçlanan; yeni bir ürün veya hizmetin üretilmesi, kalitesinin arttırılması, maliyetinin düşürülmesi ve yeni pazarlar için ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere 818.000 ₺ ye kadar destek vermektir. Kira, personel gideri ve makine, teçhizat alımları destek kapsamı içerisindedir. Hibe oranı % 75 olmakla birlikte yerli malı makine teçhizatın alınması ile hibe oranı bu kalemlerde % 100 olarak uygulanmaktadır.

Stratejik Ürün Destek Programı Projeleri ile amaçlanan; cari açığın azaltılması için ithalatı azaltan, yerli ve milli üretimi artırmaya yönelik olarak teknolojik üretim yapmayı hedefleyen firmaların desteklenmesidir. Proje bütçesi 5.000.000 ₺ ye kadar ve hibe oranı % 70 tir. Diğer projelerde olduğu gibi bu projede de yerli malı makine ve teçhizat alınması ile hibe oranına % 15 daha ilave edilerek % 85 e çıkmaktadır. Dönemsel olarak çağrıya çıkılan bu başlık ile ilgili güncel çağrıları takip edebilmek için web sitemizi düzenli olarak takip etmenizi öneririz.

KOSGEB AR-GE Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri Projeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için diğer sayfalarımızı inceleyebilir ve Dörtyol Proje ve Danışmanlık Proje Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Projelerin hazırlanma maliyetleri 500 ₺ den başlamaktadır.

İlgili Proje Sayfaları

Sayfa Başına Dön