Dörtyol Proje ve Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje ve Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş


5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Değerlendirme 5.00 (1167 Oylar)
Dörtyol Proje ve Danışmanlık KOSGEB KOBİ Destek Programı Proje Danışmanlık Kredi Hibe

 

KOSGEB Projeleri

KOSGEB KOBİ Destek Programı Proje Danışmanlık Kredi Hibe (Küçük ve Orta ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)

İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI PROJELERİ

Ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

PROJE SÜRESİ DESTEK ÜST LİMİTİ (₺)
1. Bölge
DESTEK ORANI (%)
2., 3., 4. Bölgeler

5. ve 6. Bölgeler
6-24 ay (+ 12 ay) 1.000.000
300.000 (Geri Ödemesiz)
700.000 (Geri Ödemeli)
50* 60* 70*
Orta-Yüksek ve Yüksek
Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin
1.500.000
300.000 (Geri Ödemesiz)
1.200.000 (Geri Ödemeli)

(*) Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

AR-GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

AR – GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ HİBE ORANI (%)
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz -
Kira Desteği Teknopark İçi: 30.000 ₺
Teknopark Dışı: 24.000 ₺
75
Makine – Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 ₺ 75 *
Makine – Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 ₺ 75 *
Personel Gideri Desteği 150.000 ₺ 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 ₺ 100
Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 ₺ 75
Eğitim Desteği 10.000 ₺
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000 ₺
Proje Tanıtım Desteği 5.000 ₺
Yurtiçi ve Yurtdışı Konferans,
Kongre,
Fuar Ziyareti,
Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
15.000 ₺
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000 ₺

(*) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile destek oranına % 15 ilave edilmektedir.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (₺) DESTEK ORANI (%)
Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 60
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000**
Eğitim Desteği 20.000
Enerji Verimliliği Desteği 35.000
Tasarım Desteği 25.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000***
Belgelendirme Desteği 30.000***
Test ve Analiz Desteği 30.000

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (₺) DESTEK ORANI (%)
(1. ve 2. Bölge)
DESTEK ORANI (%)
(3. 4. 5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 2.000 - -
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 18.000 60
Kadın Girişimci, Gazi,
Birinci derecede şehit yakını
veya Engelli Girişimciye
%80 uygulanır.
70
Kadın Girişimci, Gazi,
Birinci derecede şehit yakını
veya Engelli Girişimciye
%90 uygulanır.
İşletme Giderleri Desteği 30.000
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000 - -

GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI KOBİ DESTEK PROGRAMI

DESTEK UNSURLARI DESTEĞİN TOPLAM ÜST LİMİTİ (₺) DESTEK ÖDEMESİ ÜST LİMİTİ (₺) ORANI (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli 500.000 100.000 75
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 300.000 75
Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli 80.000 75
Hukukçu Raporu Masrafı 10.000 75
SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti 10.000 100
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

KREDİ FAİZ DESTEĞİ

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır. KOSGEB KOBİ kredi faiz desteğinin vadesi azami 48 ayı, üst limiti işletme başına 300.000 ₺’yi geçemez.

KOSGEB projeleri hakkında açıklamaları sayfamızda bulabileceğiniz gibi, daha detaylı bilgi almak isteyen girişimciler, Dörtyol Proje ve Danışmanlık destek birimiyle iletişime geçerek her türlü bilgi ve belgeye ulaşabileceklerdir.

Projelerin hazırlanma maliyetleri 500 ₺ den başlamaktadır.

İlgili Proje Sayfaları

Sayfa Başına Dön